آدرس :

اسلام آباد غربی خیابان صابر بعد از باربری امام رضا سمت چپ

09166143391  مهندس خانی پور

09391146072 مرداسی

تلفن واحد فروش چسب و روکش :

09054235757

ایمیل

CNCAZADI@GMAIL.COM